ప్రశంసలు 

జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత డాక్టర్ సి. నారాయణ రెడ్డి

  శ్రీ మండలి బుద్ధ ప్రసాద్, అద్యక్షులు అధికార భాషాసంఘం
 
శ్రీ కె.వి.రమణ, ఐ.ఏ.ఎస్. సాంస్కృతిక శాఖ పూర్వ సలహాదారు   శ్రీ యన్. ముక్తేశ్వర రావు, ఐ.ఏ.ఎస్.
కార్యదర్శి, సాంస్కృతిక శాఖ
;
 
డా. రాళ్ళబండి కవితాప్రసాద్,   డా. ఎల్లూరి శివారెడ్డి, ఉపాద్యక్షులు, తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం
 
శ్రీ దీక్షిత్ మాస్టారు, అక్కినేని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మీడియా ఏక్టింగ్   శ్రీ కూచిభొట్ల ఆనంద్, వ్యవస్థాపక అద్యక్షులు , సిలికానాంధ్ర