దృశ్యమాలికలు     
   
తెలుగు భాషా దినోత్సవం 2016    
     
 
టి.వి. 99 ఇంటర్వ్యూ   తెలుగు మహాసభలు
 
ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం   పాడనా తెలుగు పాట
ఒడ్డొడ్డు గడ్డికోసి..   టి.వి. ఇంటర్వ్యూ
 
మా తెలుగు తల్లికి..   అన్నమయ్య కీర్తన
 
కమ్మనైన తెలుగు భాష   దంపుడు పాట